logo školy domu admin
aktuality
Zpět

14 otázek ohledně distanční výuky (14.10 – 23. 10. 2020) (13. 10. 2020)

S novým ránem přicházejí nová opatření a tím nejviditelnějším je zákaz přítomnosti žáků ve školách a zavedení tzv. distanční výuky. Tento článek se pokusí odpovědět na předpokládané nejčastější dotazy z řad našich žáků a zákonných zástupců.
Kdy budou tato opatření platit? Od středy 14. 10. jsou školy na následujících 8 pracovních dní uzavřeny. Pak přijde týden prodloužených podzimních prázdnin (26. – 30. 10.). Po prázdninách se předpokládá možná změna v rozvolnění opatření.
Koho se změny týkají? Změny se týkají všech žáků základní školy.
Je to povinné? Ano, distanční výuka je nově povinná. V případě, že se žák neúčastní distanční výuky, musí být omluven. To se týká hlavně videokonferencí. Neomluvená neúčast na videokonferenci bude brána jako neomluvená hodina.
Jak mám omluvit své dítě? Písemně na e-mail třídního učitele. V případě, že jde o omluvu z videokonference, měla by omluva jít i k vyučujícímu dané videokonference ještě před jejím započetím. Ve výjimečných případech lze omluvu poskytnout zpětně v termínu do 3 dnů.
Jak budeme spolu komunikovat? Žáci 5. – 9. tříd budou informováni přímo přes Google Classroom. Zákonní zástupci žáků 1. – 4. třídy obdrží pokyny k distanční výuce přes e-maily.
Budou pokyny po dnech nebo týdnech? Rádi bychom pokračovali v jarním modelu distribuce pokynů na několik dní dopředu. Na období 14. – 16. 10. budou zveřejněny pokyny do středečního rána. Na příští týden (19. – 23. 10.) zveřejníme pokyny v pátek v odpoledních hodinách.
Jak to bude s videokonferencemi? Videokonference se rozběhnou od příštího týdne (19. – 23. 10.) pro žáky 5. – 9. ročníků. Videokonference budou v tomto týdnu pouze z hlavních předmětů. Jejich rozvrh bude zveřejněn v pátek společně s pokyny na další týden.
Co když nemám vyhovující techniku? Pro žáky 5. – 9. tříd jsme schopni naplnit požadavky na zapůjčení notebooků, případně webkamer s mikrofonem. V případě zájmu kontaktujte vedení školy.
Co když nemám učebnici nebo pracovní sešit? Žáci budou vyzváni třídním učitelem, aby v případě, že nemají některou z pracovních pomůcek, navštívili školu do konce týdne a vyzvedli si ji.
Co když nemám tiskárnu? Některé materiály je doporučené si vytisknout, vyplnit a vlepit do sešitu. Ve vestibulu školy bude umístěno 13 stolů (za každou třídu jeden), na kterých bude možné si vyzvedávat tištěné materiály. Třídní učitel s Vámi bude komunikovat, aby zjistil, kolik žáků ve třídě bude tuto službu využívat.
Je možné odebírat obědy? Ano, po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny. Obědy budou pro žáky vydávány do jídlonosičů v čase od 11.00 do 13.00.
Jak odhlásit obědy? Pokud o obědy nemáte zájem, odhlaste si je přes internet nebo přes paní Lenku Ducháčkovou (730 598 782). Automaticky jsou odhlášeny obědy POUZE v čase prázdnin.
Co dělat, kdy si nejsem jistý, zda tomu správně rozumím? V případě jakéhokoliv dotazu se obracejte přímo na třídní učitele nebo na vyučujícího daného předmětu.
Jak zažádat o ošetřovné? Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření školy vystaví ekonomka osobně (730 585 658) nebo e-mailem (ekonomka@tgm-svitavy.cz). Stačí, když napíšete jméno dítěte a rodné číslo. Ošetřovné bude platné po celou dobu uzavření školy s výjimkou dnů prázdnin.

Ministr školství Robert Plaga se omluvil za překotnost ve změnách v nařízení a požádal nás, aby Vaše děti v době distanční výuky a o prázdninách nevyužívaly volný čas k vzájemnému setkávání. Chtěl bych se přimluvit za maximální dodržování všech pravidel, aby se situace zlepšila a mohli jsme se vrátit k běžné výuce na prvním stupni a alespoň ke střídavé na stupni druhém.

                                                                                                                                    Jiří Sehnal