logo školy domu admin
aktuality
Zpět

Rozvrh videokonferencí (19. - 23. 10.) (16. 10. 2020)

Od následujícího týdne spouštíme systém využití videokonferencí ve výuce u žáků 5. až 9. ročníku. Žáci jsou o náplni distanční výuky a rozvrhu videokonferencí informováni přes platformu Google Classroom. Výuka v následujícím týdnu bude probíhat v tzv. blocích.
Každý blok začíná v celou hodinu a po něj následuje 15 minut přestávka. Budeme se snažit dodržet, aby objem videokonferencí v jednom dni nepřesáhl tři setkání. Videokonference jsou zatím plánovány pouze pro žáky 5. až 9. ročníku. U mladších žáků je potřeba využití tohot digitálního nástroje v přímé kompetenci třídního učitele. Společně věříme, že by výuka na prvním stupni se mohla brzy vrátit do běžných kolejí.

Celkový přehled videokonferencí v příštím týdnu lze přehledně najít i zde.