logo školy domu admin
aktuality
Zpět

Aktuální hygienická situace a nastavení distanční výuky po prázdninách (23. 10. 2020)

Je pátek a v příštím týdnu čekají na žáky podzimní prázdniny. Tento článek si klade za cíl pojmenovat stav, ve kterém se nacházíme a předestřít změny, které nás od druhého listopadu čekají.
Videokonference
Aktuální hygienická situace v ničem nenapovídá proklamovanému návratu žáků prvního stupně zpět do školních lavic. Zákonní zástupci žáků první až čtvrté třídy tak mohou očekávat do svých e-mailů informaci ohledně dalšího nastavení distanční výuky, obzvláště četnosti, termínů a organizace videokonferencí. Četnější videokonference budou čekat i na žáky pátého až devátého ročníku.
Rozvrh videokonferencí budete mít ve svých Classroomech a zároveň bude přehledně zveřejněn na webu školy, jakmile budeme mít jeho finální podobu.

Tablety
Víme, že technické zázemí není u všech domácností na dostatečně vysoké úrovni. Všechny školní notebooky byly rozdány žákům z páté až deváté třídy, kde se předpokládá hlubší "digitální zapojení". Přesto, pokud víte, že potřebujete pomoci, ozvěte se mi na e-mail jiri.sehnal@tgm-svitavy.cz. Máme na půjčení ještě školní tablety, přes které lze také realizovat videokonference. 

Nemocnost
V rámci pedagogického sboru je aktuálně vysoká nemocnost onemocněním Covid - 19. Mnoho učitelů "funguje" ve svých videokonferencích i přes nemoc. Chtěl bych požádat o shovívavost v případech, kdy zdravotní stav pedagoga neumožňuje vést videokonference. V takových případech budeme zkoušet videokonference suplovat, nebo je budeme muset rušit.

Distanční výuka v praxi
Vzdělávání v době distanční výuky je náročné pro žáky a je náročné pro jejich vzdělavatele. Nemyslím tím jen učitele, ale také naše prodloužené ruce a oči, tedy Vás - zákonné zástupce. Těší mne, jak velký zájem o kvalitu výuky projevujete a jakou podporu svým dětem věnujete. Nepřestávejte.
Děkuji za podporu, kterou dětem věnujete. 

Přeji všem zdraví.  Jiří Sehnal