logo školy domu admin
skolni jidelna
Zpět Provoz jídelny Ceny Provozní řád Kontakty Zaměstnanci

Provoz jídelny

\

Obědy je možné platit hotově v kanceláři jídelny nebo převodem ze Sporožira. Odhlášení oběda na následující pracovní den nebo na více dnů lze pomocí čipu, příp. osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonním čísle 730 598 782.

Při placení pomocí Sporožira je nutné, pokud dítě nebude navštěvovat jídelnu v době prázdnin, aby si tyto obědy odhlásilo. Do šatny před školní jídelnou je nainstalován kamerový systém, který chrání tento prostor proti krádežím a vede k větší ukázněnosti žáků.

Naší snahou je, aby stravování bylo co nejlepší, a proto se vaří 5x týdně tři druhy jídel a zaměstnanci dodržují velmi pečlivě hygienické normy a předpisy. V jídelně a školní kuchyni je používáno nerezové nádobí a příbory dle současných hygienických předpisů. Pokud jste rodič a máte zájem navštívit prostory kuchyně jídelny za účelem sledování kvality, je to možné kdykoliv po telefonické domluvě s paní Kusou (tel.: 724 493 662), která má na starost zlepšování kvality.

Pokud byste nebyli spokojeni se službami naší jídelny anebo chcete navrhnout možnost vylepšení, nebojte se nás kontaktovat buď osobně či přes Knihu přání či stížností, kterou dostanete u okénka, kde platíte obědy. Každou takovou aktivitu uvítáme, protože povede ke zkvalitnění služeb, což je náš společný cíl.

Pravidla pro internetové objednávání:

  • Při objednávání stravy musí mít strávník na účtu vloženou finanční hotovost. Výjimku tvoří zákazníci, kteří mají s jídelnou sjednanou fakturační platbu nebo mají povolenou platbu inkasním způsobem.
  • Strávník obdrží v pokladně uživatelské jméno a heslo, heslo si lze po prvním přihlášení změnit.
  • Strávník je povinen objednat si stravu minimálně 1 den předem do 14.00 hod.
  • Strávník je plně zodpovědný za své objednávky jídel, jídelna nenese zodpovědnost za nedoručené objednávky z důvodu výpadků sítě apod.
  • Detaily pro volbu jídla přes internet ke stažení zde.

Výdej obědů

mimo prázdniny pondělí – pátek
    11: 00 – 11: 30 do jídlonosiče
    11: 30 – 14: 00 stravování v jídelně
o prázdninách pondělí – pátek
     11: 00 – 12: 00

PRÁZDNINOVÝ REŽIM:
Budeme vařit v červenci a poslední týden v srpnu.

Výdej do jídlonosiče a na talíř. Cena 63 Kč.
Výdej jako obvykle, tedy 11: 00 – 12: 00.