logo školy domu admin
skolni rok
Zpět Prázdniny a volna Roční plán akcí Termín rad Kroužky Třídní schůzky

Prázdniny a volna

Zahájení školního roku

úterý 1. 9. 2020

Ukončení školního vyučování

1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
2. pololetí: středa 30. června 2021

Prázdniny a svátky

Den české státnosti pondělí 28. 9. 2020
Den vzniku samostatného československého státu středa 28. října 2020
Podzimní prázdniny čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020
Den boje za svobodu a demokracii úterý 17. listopadu 2020
Vánoční prázdniny od středa 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 (nástup do školy v ponděli 4. 1. 2021)
Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny od pondělí 15. do pátku 19. února 2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna je státní svátek)
Velikonoční pondělí pondělí 5. dubna 2021
Svátek práce sobota 1. května 2021
Den vítězství sobota 8. května 2021
Hlavní prázdniny od čtvrtek 1. července do úterý 31. srpna 2021

Roční plán akcípřejít na kapitoly


Plánované akce:

Adaptační kurz VI.tř 16. -18.9.2020 (VI. A a VI. B)
Škola jinak VIII. tř. 29.9. - 2.10. 2020
Lyžařský kurz VII. tř 31.1. - 6.2. 2020 (VII.B); 6.2. - 12.2.2020 (VII.A)

Termíny ředitelského volna:  16.11.2020 (pouze pro žáky, učitelé školení)

 

Termín radpřejít na kapitoly

I. ped. rada 24. 8. 2020 v 8.00 hod a 1. 9. 2020 v 9.15 hod
II. ped. rada 23. 11. 2020 v 14.05 hod
III. ped. rada 25. 1. 2021 v 14.05 hod
IV. ped. rada 12. 4. 2021 v 14.05 hod
V. ped. rada 23. 6. 2021 v 14.05 hod
VI. ped. rada 30. 6. 2021 v 9.15 hod

Kroužkypřejít na kapitoly

Den Čas Kroužek Vedoucí kroužku Třída
pondělí 11.50 - 12.30 Procvičování ČJ a M Šlesingerová III. ročník
  12.40 - 13.30 Doučování Brabcová IV. ročník
  14.10 - 14.40 Doučování Aj Kočvarová VI.A
  12.40 - 13.30 Doučování Gáliková  
         
         
  13:45 - 14:45 SPU Jiskrová, Válková II. tř.
  14:00 - 15:00 Doučování ČJ a M Bednárová V.B
  14:15 - 14:45 SPU 3.+4.třída Šedá, Jiskrová III. + IV. ročník
         
úterý        
  7.05 - 7.45 Doučování z matematiky Pustinová VII. - VIII. ročník
  13:30 - 14:00 SPU 1.třída Šedá, Pernicová I. tř.
  14:10 - 15:00 Doučování Hanzlová VII.A + VII.B
  14:10 - 14:40 Doučování AJ Hörlová IV. tř.
         
         
         
středa 7.05 - 7.45 Kroužek ČJ Holická Kosková IX AB IX. AB
  7.05 - 7.45 Sportovní kroužek Pekník II. stupeň
  13:10 - 13:40 Doučování AJ Hörlová V. AB
  13:30 - 14:30 Pohybové hry Hochová, Válková V. A+ V. B
  14:10 - 14:40 Doučování AJ Kočvarová VI.B
  12.40 - 13.30 Doučování Gáliková  
         
čtvrtek 11.50 - 12.30 Procvičování ČJ a M Šlesingerová III.ročník
  7.05 - 7:45 Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky Pustinová, Ziembová IX.AB
  14:10 - 15:00 příprava na gymnásium Hanzlová V.A + V.B
  14:00-16:00 vaření Lopourová, Kočvarová VI.AB, VII.A,B
         
         
         
         
pátek        
         

Třídní schůzkypřejít na kapitoly

individuální konzultace 30.11. a 1.12. prosince 2020
individuální konzultace 3. a 4. května 2021
Společné rodičovské schůzky (např. k lyžařskému kurzu) budou řešeny dle uvážení třídního učitele v termínech k tomu vhodných.
 
Pokud budete potřebovat se sejít s kterýmkoliv učitelem, využijte kdykoliv možnost domluvení si schůzky přes telefon do sborovny anebo přes emailovou adresu, která je uveřejněna ve formátu jmeno.prijmeni@tgm-svitavy.cz.