logo školy domu admin
skolni rok
Zpět Prázdniny a volna Roční plán akcí Termíny pedagogických rad Kroužky Třídní schůzky

Prázdniny a volna

Zahájení školního roku

pondělí 3. 9. 2018

Ukončení školního roku

1. pololetí: čtvrtek 31. 1. 2019
2. pololetí: pátek 28. 6. 2019

Prázdniny a svátky

Den české státnosti pátek 28. 9. 2018
Den vzniku samostatného československého státu neděle 28. října 2018
Podzimní prázdniny pondělí 29. a úterý 30. října 2018
Den boje za svobodu a demokracii sobota 17. listopadu 2018
Vánoční prázdniny od soboty 22. 12. 2018 do středy 2. 1. 2019 (nástup do školy ve čtvrtek 3. 1. 2019)
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny od pondělí 4. do neděle 10. února 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna je státní svátek)
Velikonoční pondělí pondělí 22. dubna 2019
Svátek práce středa 1. května 2019
Den vítězství středa 8. května 2019
Hlavní prázdniny od soboty 29. června do neděle 1. září 2019

Roční plán akcípřejít na kapitoly


Termíny pedagogických radpřejít na kapitoly

I. ped. rada 27. 8. 2018 v 8 hod. – 1. část
3. 9. 2018 v 9:15 hod. – 2. část
II. ped. rada 19. 11. 2018
III. ped. rada 28. 1. 2019
IV. ped. rada 15. 4. 2019
V. ped. rada 20. 6. 2019
VI. ped. rada 28. 6. 2019

Kroužkypřejít na kapitoly

Den Čas Kroužek Vedoucí kroužku Třída
pondělí 11:45 - 12:15 jazýčky Šikulová I.
pondělí  12:40 - 13:10 hravá čeština Tesárková III. A
pondělí  14:15 - 15:00 SPU Šedá a Hanzlová IV. - V.
pondělí 14:20 - 15:30 základy sportovní gymnastiky a kondiční cvičení  Pekník VI. - IX.
úterý     7:05 - 7:40 doučování - matematika Judová VIII.
úterý   7:10 - 7:40 kroužek anglického jazyka Kynclová III.
úterý   7:15 - 7:55 doučování - anglický jazyk Pytlíková VII. A
úterý 11:45 - 12:30 doučování - český jazyk / matematika Slezáková II.
úterý 14:00 - 14:45 doučování - anglický jazyk Kučerová VIII.
úterý 14:00 - 14:45 chytré hlavičky Rybinová  a Boucníková  VI. - IX.
úterý 14:00 - 14:45 matematicko-fyzikální hrátky Dvořáková VII. - IX.
úterý 15:00 - 15:30 dramatický kroužek Šikulová a Rybinová I.
středa   7:00 - 7:45 zajímavá matematika Ziembová VI. - VIII.
středa   7:10 - 7:40 kroužek anglického jazyka Kynclová III.
středa 12:45 - 13:20 hravá čeština Luňáčková IV. A
středa 13:15 - 14:15 Pohybové hry Lidmila IV. - V.
čtvrtek   7:00 - 7:40 kroužek českého jazyka Holická - Kosková IX.
čtvrtek   7:05 - 7:40 doučování - matematika Judová VI. - VII.
čtvrtek 12:30 - 13:15 SPU Rybinová a Jiskrová I.
čtvrtek 13:20 - 14:05 SPU Rybinová a Jiskrová II. - III.
čtvrtek 14:00 - 14:45 Matematika pro šikovné páťáky Lidmila V.
čtvrtek 14:15 - 15:30 taneční a pohybová průprava Boucníková VI. - VII.
pátek   7:00 - 7:45 příprava na přijímací zkoušky z matematiky Ziembová IX.
pátek   7:05 - 7:40 doučování - český jazyk Škeříková VI. a VIII.

Třídní schůzkypřejít na kapitoly

19. listopadu 2018
14. - 15. ledna 2019
15. dubna 2019
27. - 28. května 2019