logo školy domu admin
spp
Zpět Informace Statut

Informace

Školní poradenské pracoviště ZŠ TGM, SVITAVY

Školní rok 2020/2021


 

Najdete nás: 

1. patro – sborovna – telefonní číslo: 734516082


 

 Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: PaedDr. Vlasta Holická Kosková

 • koordinace poradenských služeb ve škole

 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání

 • řešení problémů spojených se školní docházkou

 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem

 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

 • konzultační hodiny: pondělí   13,00 – 14,00 hodin

 • kontakt -  email : vlasta.koskova@tgm-svitavy.cz


 

Školní metodik prevence: Ing. Pavel Dokoupil

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismus apod.

 • organizace volnočasových aktivit pro žáky

 • konzultační hodiny: úterý   14,00 – 15,00

 • kontakt - email: pavel.dokoupil@tgm-svitavy.cz


 

Školní speciální pedagog: Mgr. Vendula Jiskrová

 • zajištění speciálně pedagogického poradenství ve škole 

 • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti

 • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti

 • konzultace a poradenská činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce 

 

Školní speciální pedagog:  Mgr. Ivona Šedá

 • zajištění speciálně pedagogického poradenství ve škole 

 • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti

 • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti

 • konzultace a poradenská činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce 

 • konzultační hodiny: pondělí   14,00 – 15,00

 • kontakt - email: ivona.seda@tgm-svitavy.cz


 

Schůzky s pracovníky školního poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Těšíme se na spolupráci!