logo školy domu admin
zajimave odkazy
Zpět

Internet je oceán, ve kterém se dá snadno zabloudit. Zároveň je pro mnohé neprobádanou krajinou, kde lze nalézt poklady vysoké pedagogické hodnoty.

Pro rodiče

www.jakouhru.cz
Portál informující rodiče o vzdělávacím potenciálu vybraných her. Počítačové hry mohou i rozvíjet.

Pro žáky

www.khanovaskola.cz
Khanova škola je soubor videí, které vytváří učitelé i žáci a zábavnou formou prezentují některou z látek.

www.druhanoha.cz
Jde o webový portál, na kterém naleznete stovky aktivit pro děti ve věku 6 až 15 let. Zábavnou formou nabízí zlepšení se v dovednostech pro život. Je zdarma.

www.dobyvatel.cz
Strategická a vědomostní online hra pro všechny, kteří si rádi rozšiřují svoje vědomosti z takřka všech oborů.

Pro učitele

www.vytvarka.eu
Náměty ze všech oblastí výtvarné výchovy.

www.projektui.cz
Přípravy na interaktivní tabuli. Pozor (nutnost registrace).

www.ctenipomaha.cz
Četbou známých knich přispějete na dobrou věc.

www.ucenionline.com
Zábavná cvičení ze všech předmětů (nutnost registrace).

Pro učitele i rodiče

www.pripravy.estranky.cz
Zábavná cvičení, odkazy a hry volně ke stažení.

www.zdrava5.cz
Správné a zdravé stravování zábavnou formou.

www.clovekonline.cz
Stránky plné zajímavostí pro dospělé, trénování mozku v sekci „Něco pro vaše neurony“.

www.tonda-obal.cz
Zajímavosti a hry na podporu třídění odpadů.

 

Škola hrou: pět aplikací, které pomohou s učením (iOS a Android)

http://archiv.ihned.cz/c1-64861600-skola-hrou-pet-aplikaci-ktere-pomohou-s-ucenim

Odkazy podle jednotlivých předmětů

Fyzika

http://fyzika.jreichl.com/
Encyklopedie fyziky.
 
http://www.e-fyzika.cz/
Stránky se chtějí orientovat na dobrodužný svět fyziky. Fyziky makrosvěta, mikrosvěta, fyziky každodenních skutečností i fyziky neuvěřitelných představ a hypotéz.
 
http://testy.nanic.cz/testy/fyzika/
Testy.
 

Matematika

http://www.e-matematika.cz/
 
http://www.matematika.cz
 
http://matematika.hrou.cz/
 
https://www.geogebra.org/


Tělesná výchova

www.ovov.cz
Stránky portálu s informacemi o Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Tento projekt podporuje Robert Změlík a Roman Šebrle.

Český jazyk

prirucka.ujc.cas.cz
Internetová jazyková příručka (pravopisná a online).

Přírodopis  

http://www.svet-zvirat.cz

http://www.biolib.cz

http://www.naturess.net//galerie_hlasu_zvirat.php

http://vesmir.cz

http://www.naturfoto.cz

http://www.priroda.cz

http://www.videacesky.cz/tag/biologie

Zeměpis

www.zemepis.com
Portál obsahující přehledné informace o různých oblastech geografie.

www.travelpod.com/traveler-iq
Hra, kde je třeba ukázat své cestovatelské IQ a poznávat místa v různých koutech světa. V angličtině, ale jednoduché a pochopitelné.

https://geoguessr.com/
Hádejte, kde se nachází náhodně vybraný výsek krajiny z 3D databáze Google (Street View)

Dějepis

www.moderni-dejiny.cz
Vzdělávací portál o dějinách 20. století.

www.dejepis.com
Online učebnice dějepisu obohacená esejemi, testy, časovou přímkou a dokumenty.

Totalita.cz
Server věnující se historii Československa v letech 1945 až 1989 se zvláštním důrazem na vytváření komunistické totality.

Mobilizace 1938
Interkativní kalendář událostí dramatického roku 1938.

Političtí vězni
Stránky projektu, jehož účelem je zachytit a uchovat pamět a životní zkušenosti bývalých československých politických věznů.

Kramerius
Digitální knihovna Národní knihovny ČR obsahuje několik milionů naskenovaných stran plných textů periodik i monografií.

Historie věčně živá
Audioarchiv pořadu Českého rozhlasu ve formátu mp3. Jednotlivé díly se zabývají národní i světovou historií. Jsou pojaty jako rozhovor redaktora s odborníkem na dané téma.

Deset století architektury
Dokumentární cyklus České televize o našich stavebních památkách.

Dějiny udatného českého národa
Animovaný seriál České televize vycházející ze stejnojmenné knihy ilustrátorky Lucie Seifertové. Na portálu najdete i různé hry a soutěže.

Vyprávěj
Český televizní retroseriál zachycující naše dějiny od 60. let do současnosti.

Spolupracující instituce

www.muzeum.svitavy.cz
Stránky muzea a galerie ve Svitavách

www.ddm.tramtaryje.cz
Dům dětí a mládeže Tramtáryje a jeho stránky, kde můžete nalézt i nabídku kroužků realizovaných u nás ve škole.

www.pppuo.cz
Stránky pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

www.ms-csa.svitavy.cz
Stránky mateřské školy sídlící na ulici Čs. armády. Součástí školky je i zařízení se speciálně pedagogickým přístupem a zařízení ve Svitavské nemocnici.

www.zus.svitavy.cz
Základní umělecká škola nabízí obory hudební, výtvarné a taneční.

www.booksy.cz
Městská knihovna ve Svitavách.

Sportovní oddíly

www.volejbal.svitavy.cz
Stránky volejbalového oddílu.

www.basketbal.svitavy.cz
Stránky basketbalového oddílu Tuři Svitavy.

www.tjsvitavy.net
Stránky fotbalového oddílu TJ Svitavy.

www.atletikasvitavy.cz
Stránky svitavského atletického oddílu.

www.dynamo-svitavy.cz
Svitavští boxeři a jejich webové stránky.