logo školy domu admin
zamestnanci
Zpět Pedagogický sbor Ostatní zaměstnanci

Pedagogický sbor

Vedení školy

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Jiří Sehnal, DiS. tělesná výchova – zeměpis – občanská výchova ředitel školy
Mgr. Petra Judová matematika – chemie zástupce ředitele

1. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Adéla Šikulová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka I. třídy
Mgr. Jana Slezáková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka II. třídy
Zdena Tesárková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka III.A třídy
Mgr. Lucie Kynclová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka III.B třídy
Mgr. Michaela Luňáčková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka IV.A třídy
Mgr. Marcela Slaninová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka IV. B třídy
Mgr. Vendula Jiskrová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka V. A třídy
Mgr. Josef Lidmila  učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitel V. B třídy

2. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Božena Hendrychová tělesná výchova - pedagogika - spec. ped. třídní učitelka VI. třídy
Mgr.  Filip Pekník tělesná výchova třdíní učitel VII. A třídy
Mgr. Jana Maděrová  německý jazyk - anglický jazyk - dějepis třídní učitelka VII. B třídy
Mgr. Renata Škeříková český jazyk - rodinná výchova třídní učitelka VIII. třídy
Ing. Helena Pytlíková anglický jazyk – chemie třídní učitelka IX. třídy
PaedDr. Vlasta H. Kosková český jazyk – hudební výchova  vých. poradkyně
Mgr. Marcela Dvořáková fyzika - výpočetní a technická výchova  
Mgr. Jana Karpelesová německý jazyk – ruský jazyk  
Mgr. Jitka Skalická český jazyk - rodinná výchova  
Mgr. Pavel Dokoupil chemie  
Mgr. Vojtěch Sýs přírodopis - zeměpis  
Mgr. Radka Kučerová anglický jazyk - německý jazyk - hudební vých.  
Mgr. Lucie Ziembová matematika - speciální pedagogika  

Školní poradenské pracoviště

Jméno a příjmení Funkce
PaedDr. Vlasta Kosková vedoucí ŠPP
Mgr. Vendula Jiskrová koordinátor inkluze
Bc. Kamila Rybinová speciální pedagog
Mgr. Božena Hendrychová metodik prevence
Zdeňka Pernicová asistent
Pavlína Hörlová asistent
Mgr. Ivona Šedá asistent
Tereza Veitová DiS. asistent
Miroslava Válková asistent
Soňa Maková asistent
Bc. Jana Kočvarová asistent
Adéla Hanzlová asistent
Vendula Brabcová asistent
Martina Kubíková asistent
Hana Boucníková DiS. asistent
Agáta Bednárová asistent

Školní družina

Zdena Dúbravová
Lenka Kučerová
Bc. Radka Bočková
Mgr. Marcela Slaninová