logo školy domu admin
zmeny rozvrhu
Zpět 17. 01. - čt 18. 01. - pá 21. 01. - po

17. 01. - čt

Třída0123456789
VIII.       M Judová zastupuje M Judová zastupuje          
VI. třída - 5. vyučovací hodina Aj obě skupiny (přesun); výuka končí ve 12.35 hod.

18. 01. - pápřejít na kapitoly

Třída0123456789
VI.             Vo odpadá      
VII.B             F odpadá      
VIII.           M Judová zastupuje        
IX.       Aj Pytlíková spojeno Ch Pytlíková spojeno Vo Kosková zastupuje        

21. 01. - popřejít na kapitoly

Třída0123456789
V.A         Čsp Ziembová zastupuje Čsp Ziembová zastupuje Čsp Dokoupil zastupuje      
V.B         Čsp Ziembová zastupuje Čsp Ziembová zastupuje Čsp Dokoupil zastupuje      
VIII.     M Dokoupil zastupuje              
IX.             Vz Kosková zastupuje