logo školy domu admin
zmeny rozvrhu
Zpět 20. 06. - čt

20. 06. - čt

Třída0123456789
VII.A       Vo Boucníková DOHLED            
VII.B           Z Boucníková DOHLED        
VIII.       Rj Pytlíková zastupuje            
IX.     Rj R. Kučerová zastupuje Tv Pekník zastupuje Tv Pekník zastupuje          
Výuka ve všech ročnících končí nejpozději ve 12.35 hod.